Algemene voorwaarden

Op onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden van DNR 2011 (herziening 2013) van toepassing, zoals op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank van Amsterdam onder nummer 56/2013.

W9 omgevingsmanagement onderdeel van buro W9 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder KvK-nummer 5123 0321

 

BTW-nummer: NL823173951B01
IBAN: TRIONL42TRIO0788792903
BIC: TRIONL2U